Congratulations to Sunrise Ins for the achievement of TOP 100 Outstanding Enterprises participating in the Vietnam National Pavilion "Vietnam Pavilion" on Alibaba.com

English French Russian
Congratulations to Sunrise Ins for the achievement of TOP 100 Outstanding Enterprises participating in the Vietnam National Pavilion "Vietnam Pavilion" on Alibaba.com

Congratulations to Sunrise Ins for the achievement of Top 100 Outstanding Enterprises participating in the Vietnam National Pavilion "Vietnam Pavilion"  on the world's leading e-commerce platform - Alibaba.com. This achievement was achieved within the framework of the International B2B Online Export Conference with the theme "Smart Up Your Trade, Lead Your Way" organized by Alibaba and the Vietnam Trade Promotion Agency (Vietrade). This is a significant milestone not only for Sunrise Ins but also for Vietnamese enterprises in promoting exports and accessing international markets.

To be selected as one of the Top 100 Enterprises Participating in the Vietnam National Pavilion, companies had to ensure that their products were "made-in-Vietnam" and met 14 meticulous evaluation criteria, including product quality, product origin, business experience, intellectual property, speed of customer service and maintenance of operations. Additionally, enterprises had to demonstrate continuous and effective use of B2B e-commerce tools, as well as export potential and other factors.

For Sunrise Ins, receiving this award is not only a recognition of our products and services but also a significant motivation to continue developing and expanding international business relationships. Mr. Mike Zhang, Country Director of Alibaba.com Vietnam, extended his congratulations to the participating enterprises, emphasizing that the Vietnam National Pavilion on Alibaba.com is not only a platform for showcasing products but also an opportunity to connect with global consumers.

Participating businesses in the program not only have the opportunity for online display through the Vietnam National Pavilion on Alibaba.com but also receive technical support, consultancy, and training. The conference also opens up opportunities for export growth through trade promotion events and buyer-seller connections.

Mr. Vu Ba Phu, Director of the Vietnam Trade Promotion Agency under the Ministry of Industry and Trade, emphasized that this program not only honors Vietnam's outstanding enterprises but also reflects Vietnam's mission in expanding its vision and seizing potential opportunities in the international market.

Sunrise Ins is confident that it will continue to contribute to the economic and international trade development of Vietnam through expanding cooperation and enhancing efficiency in B2B e-commerce.

 

[VIETNAMESE VER]

Chúc mừng Sunrise Ins đạt danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Tiêu Biểu tham gia Gian hàng Quốc gia Việt Nam “Vietnam Pavilion” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com

Chúc mừng Sunrise Ins lọt Top 100 Doanh Nghiệp Tham Gia Gian Hàng Quốc Gia Việt Nam trên nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới - Alibaba.com trong trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về xuất khẩu trực tuyến B2B với chủ đề ‘’Smart Up Your Trade, Leading Your Way’’do Alibaba và Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade), Bộ Công Thương tổ chức. Đây là một bước tiến quan trọng không chỉ cho Sunrise Ins mà còn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thúc đẩy xuất khẩu và mở cửa thị trường quốc tế.

Để được chọn là một trong Top 100 Doanh Nghiệp Tham Gia Gian Hàng Quốc Gia Việt Nam, doanh nghiệp đã phải đảm bảo sản phẩm của mình là "made-in-Vietnam" và đáp ứng đủ 14 tiêu chí đánh giá kỹ lưỡng bao gồm chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, kinh nghiệm hoạt động, sở hữu trí tuệ, tốc độ dịch vụ và duy trì vận hành. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải chứng minh được sự liên tục và hiệu quả trong việc sử dụng công cụ thương mại điện tử B2B, cũng như có tiềm năng xuất khẩu và các yếu tố khác.

Đối với Sunrise Ins, việc nhận được giải thưởng này không chỉ là một sự công nhận về sản phẩm và dịch vụ mà còn là một động lực lớn để tiếp tục phát triển và mở rộng quan hệ kinh doanh quốc tế. Ông Mike Zhang, Giám đốc Quốc gia Alibaba.com Việt Nam, đã gửi lời chúc mừng đến các doanh nghiệp tham gia, đồng thời nhấn mạnh rằng Gian hàng Quốc Gia Việt Nam trên Alibaba.com không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là cơ hội kết nối với người tiêu dùng toàn cầu.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình không chỉ có được cơ hội từ việc hiển thị trực tuyến thông qua Gian hàng Quốc gia Việt Nam trên Alibaba.com mà còn được hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và đào tạo. Chương trình cũng mở ra những cơ hội tăng trưởng xuất khẩu thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại và kết nối người mua - người bán.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xuất Tiến thương mại (Vietrade), Bộ Công Thương, nhấn mạnh rằng chương trình này không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam mà còn phản ánh sứ mệnh của Việt Nam trong việc mở rộng tầm nhìn và nắm bắt cơ hội tiềm năng tại thị trường quốc tế.

Sunrise Ins tự tin rằng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam thông qua việc mở rộng hợp tác và tăng cường hiệu quả trong thương mại điện tử B2B.

 

Share:
Other news:
Zalo
Hotline